Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.019.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 3735/4, 3734/3, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 12-04-2021 Odsłon: 111
RGP.6733.016.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działki o nr ewid: 1989, obręb Świlcza, gmina Świlcza., dla inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 12-04-2021 Odsłon: 101
RGP.6733.006.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi dz. 2635 w miejscowości Trzciana” na terenie działek o nr ew. gr. 2642, 2635, 2632/1, 2631/1, 2641/1, 2630 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 08-04-2021 Odsłon: 139
RGP.6733.003.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr: 1062, 1068, 1069, 1077/2-obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 06-04-2021 Odsłon: 137
RGP.6733.002.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr: 633/4, 633/1, 634/4, 634/5-obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 02-04-2021 Odsłon: 131
RGP.6733.004.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 822/5, 822/4, 822/3, 822/2, 829, 719/6, 719/5, 719/7, 714/5, 709/4, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 26-03-2021 Odsłon: 124
RGP.6733.001.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, rozbudowę budynku Domu Ludowego w Bratkowicach na dz. nr ew. 3616 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 26-03-2021 Odsłon: 133
RGP.6733.013.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby biblioteki, na terenie działki o nr ewid.: 3621/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 25-03-2021 Odsłon: 142
RGP.6733.008.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.008.2021.MP dla inwestycji pn „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji gazowej red-pom. II Q=630 Nm3/h dla zasilania msc. Woliczka na działkach nr 497/3, 497/2, 167/5 obr. Woliczka gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 24-03-2021 Odsłon: 171
RG.0002.35.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2021 r. - zwołanie XXXV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-03-2021 Odsłon: 243
RGP.6733.011.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 marca 2021r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 4136, 6454, 6455, 6453 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 22-03-2021 Odsłon: 121
RGP.6733.012.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.012.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr: 366, 365/1, 365/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 19-03-2021 Odsłon: 150
RGP.6733.009.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.009.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 503/2, 504/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza., dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 19-03-2021 Odsłon: 168
RGP.6733.010.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na działkach nr ewid: 410/2, 743, 708/1, 707, 706, 412/3, 412/4-obręb Woliczka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 18-03-2021 Odsłon: 126
RGP.6733.007.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na działkach nr ewid: 241/8, 241/9, 241/10, 241/11-obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 18-03-2021 Odsłon: 135
RGP.6733.002.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr: 633/4, 633/1, 634/4, 634/5-obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 05-03-2021 Odsłon: 117
RGP.6733.005.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2783/1, 2783/2, 2783/3, 2782/3, 2780/6, 2780/7, 2779/2, 2779/1, 2776, 2761/3, 2761/4, 2761/5, 2761/1, 2762/3, 2762/4, 2753/8, 2753/9, 2753/11, 2753/7, 2753/13, 2753/6 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 05-03-2021 Odsłon: 114
RGP.6733.003.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.003.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr ewid. 1062, 1068, 1069, 1077/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 03-03-2021 Odsłon: 137
RGP.6733.006.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.006.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi dz. 2635 w miejscowości Trzciana”,, na terenie działek o nr ewid.: 2642, 2635, 2632/1, 2631/1, 2641/1, 2630, obręb Trzciana , gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 03-03-2021 Odsłon: 131
RGP.6733.004.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 marca 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 822/5, 822/4, 822/3, 822/2, 829, 719/6, 719/5, 719/7, 714/5, 709/4, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 02-03-2021 Odsłon: 134