Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.042.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.042.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia płyty boiska sportowego w miejscowości Trzciana ”, na dz. nr ew. 903/10 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 29-10-2021 Odsłon: 95
RGP.6733.045.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.045.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa” na dz. nr ew.: 968/1, 968/2, 968/3, 945/3, 946/1, 947/3, 947/4 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz: Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 29-10-2021 Odsłon: 91
RGP.6733.041.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 2390, 2581, 2375/1, 2374, 2373, 2367, 2363, 2362 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza, z siedzibą w miejscowości 36-072 Świlcza 168 29-10-2021 Odsłon: 91
RGP.6733.048.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.048.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 750/1, 750/2, 757/5, 757/7, 757/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 29-10-2021 Odsłon: 96
RGP.6733.043.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na dz. nr ew.: 778/2, 775/5, 775/6, 773/12, 793, 773/16, 772/7, 772/9, 772/4, 785, 796 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza; na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 27-10-2021 Odsłon: 92
RGP.6733.040.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Dąbrowa” na dz. nr ew.: 1104/2, 1064, 1065/1, 1073/8, 1073/9, 1075/4, 1075/8, 1099 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 27-10-2021 Odsłon: 92
RGP.6733.053.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia parkingu w msc. Świlcza” na działkach nr 4029/4 i 4029/6 w msc. Świlcza dla Gminy Świlcza 26-10-2021 Odsłon: 112
RGP.6733.032.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ewid: 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1122/1– obręb Świlcza, gmina Świlcza. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 25-10-2021 Odsłon: 96
RGP.6733.054.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.054.2021.MG dla inwestycji p.n.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świlcza”, na terenie działek o nr ew. gr. 588/2, 588/10, 585, 687 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 21-10-2021 Odsłon: 96
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 października 2021 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, na rzecz Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa 19-10-2021 Odsłon: 105
RG.0002.41.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2021 r. - zwołanie XLI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-10-2021 Odsłon: 161
RGP.6733.055.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km. 13+835 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie, na terenie działek o nr ewid.: 374 i 463/2, obręb Trzciana, gmina Świlcza, oraz nr ewid.: 2692 i 2693/3, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Powiatu Rzeszowskiego 13-10-2021 Odsłon: 112
RGP.6733.036.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.036.2021.MG,dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 154/1 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 11-10-2021 Odsłon: 99
RGP.6733.053.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia parkingu w msc. Świlcza” na działkach nr 4029/4 i 4029/6 w msc. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 110
RGP.6733.051.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.051.2021.MG dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia drogi powiatowej 1386 R na działkach w msc. Świlcza”, na terenie działek o nr ewid: 893/1, 894, 895, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/38, 1079/5, 1079/1 obręb Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-10-2021 Odsłon: 99
RGP.6733.050.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na terenie działek nr ew. gr. 958, 961, 962/1, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 1007, 994, 998, 1002, 1006, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1078, 1001/1, 1001/2, 962/3, 940/1 w msc. Rudna Wielka dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 112
RGP.6733.038.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 4114/4, 4114/5 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 07-10-2021 Odsłon: 107
RGP.6733.035.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 3324/7, 3324/5, 3325/1, 3464, 3463, 3462, 3461/1, 3461/2 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 07-10-2021 Odsłon: 96
RGP.6733.047.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 1529, 1528/3 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa 07-10-2021 Odsłon: 104
RGP.6733.044.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa” na dz. nr ew.: 930/2, 1001, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 981/7, 981/6 w miejscowości Dąbrowa oraz na dz. nr ew. 1079/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 96