Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, dla Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa 10-09-2021 Odsłon: 117
RGP.6733.047.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działkach nr 1529, 1528/3 obr. Trzciana, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. 09-09-2021 Odsłon: 110
RGP.6733.035.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2021r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 3324/7, 3324/5, 3325/1, 3464, 3463, 3462, 3461/1, 3461/2 w miejscowości Świlcza gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 08-09-2021 Odsłon: 104
RGP.6733.038.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2021r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 4114/4, 4114/5 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 08-09-2021 Odsłon: 105
RGP.6733.033.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.033.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: „budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 4730/1, 4214, 6504, 6506 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 08-09-2021 Odsłon: 109
RGP.6733.036.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.036.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działki o nr ewid: 154/1 obręb Bratkowice gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 08-09-2021 Odsłon: 100
RGP.6733.049.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana”, na terenie działek o nr ewid.: 1219, 1229, 1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 06-09-2021 Odsłon: 99
RGP.6733.046.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działki o nr ewid.: 3613/5, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 06-09-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.040.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Dąbrowa”, na terenie działek o nr ewid.: 1104/2, 1064, 1065/1, 1073/8, 1073/9, 1075/4, 1075/8, 1099, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 06-09-2021 Odsłon: 97
RGP.6733.037.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1033/3, 1033/2, 1033/1, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-09-2021 Odsłon: 93
RGP.6733.034.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 2490/2, 2490/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-09-2021 Odsłon: 91
RGP.6733.031.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 255/1, obręb Woliczka , gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-09-2021 Odsłon: 93
RGP.6733.048.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.048.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działki o nr ewid: 750/1, 750/2, 757/5, 757/7, 757/3,obręb Świlcza gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 06-09-2021 Odsłon: 86
RGP.6733.044.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03.09.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa” na działkach nr 930/2, 1001, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 981/7, 981/6 w msc. Dąbrowa i 1079/2 w msc. Trzciana dla Gminy Świlcza 03-09-2021 Odsłon: 105
RGP.6733.039.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.039.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Przebudowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Świlcza”, na terenie działki nr ewid.: 4776/3 obręb Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-08-2021 Odsłon: 99
RGP.6733.045.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.045.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa” na terenie działek: 968/1, 968/2, 968/3, 945/3, 946/1, 947/3, 947/4 obręb Dąbrowa , gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-08-2021 Odsłon: 105
RGP.6733.042.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.042.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia płyty boiska sportowego w miejscowości Trzciana”, ma terenie działki nr ewid.: 903/10 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-08-2021 Odsłon: 102
RGP.6733.043.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka”, na terenie działek o nr ewid.: 778/2, 775/5, 775/6, 773/12, 793, 773/16, 772/7, 772/9, 772/4, 785, 796, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 31-08-2021 Odsłon: 92
RGP.6733.028.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Rudna Wielka na terenie działek o nr ewid: 733/3, 733/4 – obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 31-08-2021 Odsłon: 103
RGP.6733.032.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na działkach nr 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1122/1 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 25-08-2021 Odsłon: 99