ORP.271.12.2020: Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy Świlcza w 2021 r.

Szczegółowy  opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.