ORP.271.2.2020: Świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych.

Szczegółowy plan wyjazdów określa harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w okresie od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. stanowiący załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowane są w dniach 13-17 stycznia 2020 r. (przez 5 dni), wyjazdy ze szkół około 150 osób (w tym opiekunów);

Wykonawca ma zapewnić  3 autobusy – na każdy dzień (5 dni).

Dzieci będą podzielone:

-  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach   (razem),
- Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Mrowli (razem),
- Szkoła Podstawowa w Świlczy, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Trzcianie (razem);

  Autobusy każdego dnia muszą być do dyspozycji ok. 7 godzin w godz. 8.30-16.00 (dowiezienie i odwiezienie).

Tytuł Opublikowano Odsłony
ORP.271.2.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09-01-2020 Odsłon: 501
ORP.271.2.2020: Świadczenie usługi transportowej związanej z wyjazdami uczniów w okresie ferii zimowych 03-01-2020 Odsłon: 585