RGI.7021.14/1.2020: Przebudowa istniejącego ogrodzenia na placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać ogrodzenie od strony południowo – wschodniej placu zabaw z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole o długości 60,74 m, na działce ewid. nr 736/1 w Błędowej Zgłobieńskiej – wg załącznika – Przedmiar robót – Ogrodzenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zamawiający informuje, że demontaż i utylizacja planowanej do przebudowy części ogrodzenia zostanie wykonana przez Zamawiającego.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.