RGI.7013.9.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 349/3.

        Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7013.9.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16-07-2020 Odsłon: 410
RGI.7013.9.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 08-07-2020 Odsłon: 390
RGI.7013.9.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30-06-2020 Odsłon: 419
RGI.7013.9.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 30-06-2020 Odsłon: 418