RGI.7021.14/2.2020: „Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II" realizowanego w ramach projektu pn.: "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej - II etap” współfinansowanego

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2 z dnia 03.09.2019 r.,
  • projekt budowlany budowy elementów małej architektury – plac zabaw w miejscowości Błędowa Zgłobieńska dz. nr ewid. 736/1, 727/2,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej,
  • przedmiar robót pn.: Budowa obiektów małej architektury w Błędowej Zgłobieńskiej – Etap II.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7021.14/2.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 18-09-2020 Odsłon: 418