RGP.602.2.2020: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza."

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świlcza: demontaż pokryć dachowych zawierających azbest, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów.
Zadanie obejmuje składowanie wstępne odpadu na posesji właściciela, na paletach, zabezpieczenie odpadu poprzez ofoliowanie całej palety uniemożliwiające przemieszczenie się odpadu, wywóz odpadu własnym transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz usuwanie odpadów zawierających azbest składowanych na posesjach, transport, deponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów. Odpady (płyty eternitowe) należy złożyć na paletach oraz je ofoliować.
W przypadku, gdy odpady składowane przez właścicieli posesji są w miejscach trudnodostępnych, należy użyć własnego sprzętu i środków umożliwiających odbiór odpadu z posesji.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.602.2.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02-09-2020 Odsłon: 391
RGP.602.2.2020: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza." 03-08-2020 Odsłon: 422