RGI.7013.13.2020: Roboty budowlane: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 667.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.7013.13.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-10-2020 Odsłon: 376
RGI.7013.13.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 29-10-2020 Odsłon: 344
RGI.7013.13.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 16-10-2020 Odsłon: 401