SP-204-1/2020: Oferta cenowa na zadanie: Dowóz posiłków do SP w Rudnej Wielkiej, SP Nr l w Mrowli i SP Nr 2 w Bratkowicach

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowożenie termosów z żywnością do:

1) Szkoły Podstmvowej w Rudnej Wielkiej,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
3) Szkoly Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach,

i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach na rok 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
SP-204-1/2020: Ogłoszenie o zamówieniu 09-01-2020 Odsłon: 570