Uchwały podjęte w 2017 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXVI/223/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski Odsłon: 208
Uchwała Nr XXXVI/224/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 197
Uchwała Nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 Odsłon: 194
Uchwała Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowanie nieruchomości Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 200
Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Rzeszowskiego zadania obejmującego niektóre aspekty zarządzania odcinkami dróg powiatowych usytuowanymi w granicach administracyjnych Gminy Świlcza Odsłon: 193
Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Osiedla Bzianka w Gminie Rzeszów Odsłon: 215
Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Odsłon: 229
Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów Odsłon: 216
Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świlcza a także zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Odsłon: 198
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świlcza Kamila Skwiruta Odsłon: 188
Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu Odsłon: 204
Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości komunalnej Odsłon: 214