Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.41.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach” nr 19/1, 64. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 30-06-2020 Odsłon: 124
RGP.6733.44.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 418, 1374, 1158, 1157, 1156, 1155, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 30-06-2020 Odsłon: 127
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum wraz z przebudową,” na terenie części działki o nr ewid: 3698/12, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Pana Józefa Tront 26-06-2020 Odsłon: 138
RGP.6733.42.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2819/11, 2818/5, 2818/4, 2819/10, 2818/3, 2819/9, obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 25-06-2020 Odsłon: 142
RGP.6733.21.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa przepustu na cieku Wężówka w ciągu drogi gminnej nr 108761R” na terenie działek o nr ew. gr. 832/12, 585, 742, 1080/1, 817(części) położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168, dla inwestora Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-06-2020 Odsłon: 134
RGP.6733.39.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na działkach nr 2818/1, 2817, 2816, 2961/1, 1567/6, 1568/6, 1569/6, 1570/8 obr. Mrowla gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 144
RGP.6733.14.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2020r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n.„Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV- oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1335R w miejscowości Bratkowice na działkach nr 1973, 1778/9, 1782, 1783, 1786, 1787/1, 1796, 1797, 1798, 1805, 1817, 1816, 1818, 1823/10, 1824/2 (części) obr. Bratkowice, gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 19-06-2020 Odsłon: 155
RGP.6733.37.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 624/2, 647/4, 661/21, 661/22, 661/23, 661/24, 661/25, 661/26 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 141
RGP.6733.35.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.06.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działkach nr 727/1, 735, 758, 843/1, 843/2, 886, 865 obr. Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 19-06-2020 Odsłon: 138
RGP.6733.26.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.26.2020.MP dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Woliczka na działkach nr 1229, 1038, 1286, 38, 37/2,37/3, 37/4 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o 17-06-2020 Odsłon: 147
RGP.6733.23.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.23.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Woliczka- na działkach nr ewid. 167/7, 818, 821, 822, 852/2, 851/1, 851/2, 858, 859, 862, 863, 865, 870, 1036/2, 1036/4, 873, 874, 878 obr. Woliczka gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 17-06-2020 Odsłon: 132
RGP.6733.36.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 4829, 4828, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 17-06-2020 Odsłon: 136
RGP.6733.28.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Dąbrowa - na działkach nr ewid. 967/1, 946/1, 968/3, 968/2, 945/1 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-06-2020 Odsłon: 123
RGP.6733.27.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka" na terenie działek nr ewid. 1375/1, 177/7 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz inwestora Gminy Świlcza 17-06-2020 Odsłon: 132
RGP.6733.22.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w na terenie działek o nr ewid. 881/1, 1118/29 (części) w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 17-06-2020 Odsłon: 141
RGP.6733.19.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699(część) położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 17-06-2020 Odsłon: 133
RGP.6733.15.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 137409R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 1381R” na terenie działek o nr ew. gr. 4039/3, 4214, 4276, 6527 (części) położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 09-06-2020 Odsłon: 167
RGP.6733.33.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 1063/1, 1076/7, 1076/6, 1076/5, 1076/4, 1076/3, 1075/1, 1074/3 obr. Dąbrowa gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 08-06-2020 Odsłon: 146
RGP.6733.31.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana na działkach nr 2581, 1281, 1280/4, 1280/3, 1280/2 obr. Trzciana gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 08-06-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.20.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.20.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 391/1, 374, 482, 1620/1, 1430 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 08-06-2020 Odsłon: 161