Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.57.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działkach nr 658/1, 658/3, 658/2, 657 obr. Trzciana gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 112
RGP.6733.55.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 1712/1, 1712/2, 1712/3 obr. Dąbrowa gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.53.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działce nr 3606/19, 3606/5, 3606/7, 3606/9 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.51.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu byłego sklepu w Domu Ludowym w Woliczce na bibliotekę gminną, remont części zaplecza sali widowiskowej” na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 31-07-2020 Odsłon: 110
RGP.6733.49.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działce nr 1077/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 28-07-2020 Odsłon: 117
RGP.6733.29.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr 3736/4, 3742, 3743, 3744, 3745 obr. Świlcza, gm. Świlcza.” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-07-2020 Odsłon: 114
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lipca 2020r o złożeniu korekty do wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum wraz z przebudową,” na terenie części działki o nr ewid: 3698/12, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Pana Józefa Tront 28-07-2020 Odsłon: 116
RGP.6733.18.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n.:„Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Zaczernie-Bratkowice od słupa nr 5 do stacji Bratkowice 27 wraz z odgałęzieniami do stacji Bratkowice 12 i 13” na terenie działek o nr ewid: 886/1, 883, 875, 882/3, 6660, 880/2, 881/1, 1125/3, 3606/19, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3536, 3535/4, 6820/1, 3531, 3523/2, 2696/2, 3606/4, 3565, 2733/4, 6819/6, 3651/2, 3652/2, 3653/2, 3656/2, 3657/2, 3658/2, 3659/2, 3660/2, 3661/2, 3662/2, 3663/2, 3664/2, 3665/2, 3669/2, 3670/2, 3672/2, 3674/2, 3677/2, 3682/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3690/2, 3691/2, 3693/2, 6661, 3702/4, 3704/3, 3705/5, 3706/3, 3707/3, 3710/4, 3711/3, 3715/4 położonych w miejsco 28-07-2020 Odsłon: 115
RGP.6733.50.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid: 978/22, 978/8, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-07-2020 Odsłon: 124
RGP.6733.48.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 3307/9, 3323/1, 3324/6, 3324/7, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-07-2020 Odsłon: 114
RGP.6733.30.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SIECI PLAY-RZE5004_B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr ew. gr. 1986 położonej w miejscowości Dąbrowa gmina Świlcza, dla inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 22-07-2020 Odsłon: 117
RGP.6733.45.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.45.2020.MP dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 364, 363, 292/9, 260/2, 261 położonych w miejscowości Mrowla dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 109
RGP.6733.43.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2020.MP dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla i Świlcza na działkach nr ewid. 1616/2, 1616/1, 2665/2 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na działkach nr ewid. 1080/1, 1079/1, 1079/5, 1079/8, 1079/7, 1079/18, 1069/5, 1069/2, 1069/4 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 116
RGP.6733.44.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka - na działkach nr ewid. 418, 1374, 1158, 1157, 1156, 1155 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 21-07-2020 Odsłon: 109
RGP.6733.42.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 2819/11, 2818/5, 2818/4, 2819/10, 2818/3, 2819/9, obręb Bratkowice, gmina Świlcza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 21-07-2020 Odsłon: 117
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum wraz z przebudową” na działce nr ew. gr. 3698/12(część), położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Pana Józefa Tront 21-07-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.36.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ew. gr. 4829, 4828, obręb Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 21-07-2020 Odsłon: 133
RGP.6733.32.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1040/5, 1040/8, 1040/7, 1039, 1034/1, 1033/4, 1033/3, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 21-07-2020 Odsłon: 115
RGP.6733.27.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.27.2020.JT z dnia 14 lipca 2020 r. wydanej dla zadania inwestycyjnego: : budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka" na terenie działek nr ewid. 1375/1, 177/7 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 21-07-2020 Odsłon: 131
RGP.6733.41.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2020.MP dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 19/1 i 64 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 107