Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.60.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2597/6, 2597/5, 2597/3, 2597/2 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 111
RGP.6733.58.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. „Nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie 2 piętra do wysokości pozostałej części budynku ” na działce nr ew. gr. 3622/4, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-09-2020 Odsłon: 99
RGP.6733.56.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr ewid. 3511/2, 3508/2, 3507/2, 3504/2, 3503/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 103
RGP.6733.54.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 6443, 6477, 6442, 6440, 6410, 6406/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 102
RGP.6733.52.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na terenie działek o nr ewid: 1226, 1225/1, 1232, 1222/15, 1221, 820/4, 1213, obręb Trzciana, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 101
RGP.6733.51.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 września 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obejmującej: przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu byłego sklepu w Domu Ludowym w Woliczce na bibliotekę gminną, przebudowę części zaplecza sali widowiskowej- na terenie działki nr ewid. 241 położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 24-09-2020 Odsłon: 103
RGP.6733.50.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach nr ewid. 978/22 i 978/8 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 23-09-2020 Odsłon: 104
RGP.6733.48.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na działkach nr ewid. 3307/9, 3323/1, 3324/6, 3324/7, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 23-09-2020 Odsłon: 97
RGP.6733.68.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działek o nr ewid: 748/3, 746, 744, 403/1, 403/2, 743, 711, 710, 404/2, 404/1, 410/3, 410/2, obręb Woliczka, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 21-09-2020 Odsłon: 124
RGP.6733.47.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 września 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr: 1266, 1260, 1258, 1257-obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-09-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.45.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 września 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na działkach nr ewid. 364, 363, 292/9, 260/2, 261 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 18-09-2020 Odsłon: 127
RGP.6733.67.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej- połączenie istniejących wodociągów Świlczy z wodociągami w Rudnej Wielkiej. W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100m3 na działce 4694/18 w m. Świlcza wraz z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka na działkach nr 1078, 1106, 1077/2, 1069, 1068, 1062, 1061, 1105/2 w Rudnej Wielkiej dla Gminy Świlcza 18-09-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.46.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na terenie działek o nr ewid: 1390/6, 1394/2, 1397/2, 1397/1, 3355/11, 1522/1, 1522/3, 1521/3, 3417/3, 3417/1, 1400/1, 1400/4, 1401/2, obręb Mrowla, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 09-09-2020 Odsłon: 130
RG.0002.28.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 7 września 2020 r. - zwołanie XXVIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 07-09-2020 Odsłon: 199
RGP.6733.43.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla i Świlcza na działkach nr ewid. 1616/2, 1616/1, 2665/2 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na działkach nr ewid. 1080/1, 1079/1, 1079/5, 1079/8, 1079/7, 1079/18, 1069/5, 1069/2, 1069/4 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-09-2020 Odsłon: 124
RGP.6733.66.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 września 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu, na terenie działek o nr ewid: 4777/2, 4776/1, 4747/41, obręb Świlcza, gmina Świlcza dla inwestora Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur Kielnarowa 274 A 04-09-2020 Odsłon: 153
RGP.6733.65.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 września 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.65.2020.MP dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 728/4, 728/5, 728/6, 728/3 w miejscowości Rudna Wielka dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 03-09-2020 Odsłon: 137
RGP.6733.63.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 września 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.63.2020.MP dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 4291, 4214, 4697/1, 4697/2, 4696/5, 4696/2 w miejscowości Bratkowice dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 03-09-2020 Odsłon: 130
RGP.6733.61.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 września 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.61.2020.MP dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2008, 2009/2, 2009/3, 2009/4 w miejscowości Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 03-09-2020 Odsłon: 119
RGP.6733.41.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 19/1 i 64 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 01-09-2020 Odsłon: 127