Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.39.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 2818/1, 2817, 2816, 2961/1, 1567/6, 1568/6, 1569/6, 1570/8 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 01-09-2020 Odsłon: 150
RG.0002.27.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2020 r. - zwołanie XXVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 28-08-2020 Odsłon: 151
RGP.6733.64.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 5075/1, 5075/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 139
RGP.6733.62.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1258/6, 1258/7 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 130
RGP.6733.60.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2597/6, 2597/5, 2597/3, 2597/2 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 105
RGP.6733.58.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “„Nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie 2 piętra do wysokości pozostałej części budynku ” na działce nr ew. gr. 3622/4, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 28-08-2020 Odsłon: 135
RGP.6733.56.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach o nr ewid: 3511/2, 3508/2, 3507/2, 3504/2, 3503/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza”,, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.54.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 6443, 6477, 6442, 6440, 6410, 6406/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 152
RGP.6733.52.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na terenie działek o nr ewid: 1226, 1225/1, 1232, 1222/15, 1221, 820/4, 1213 obręb Trzciana, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 28-08-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.59.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.59.2020.MP dla inwestycji pn.: „Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnię części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej na działkach nr 771/2, 783 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza. dla Gminy Świlcza 26-08-2020 Odsłon: 129
RGP.6733.57.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.57.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 658/1, 658/3, 658/2, 657 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 26-08-2020 Odsłon: 116
RGP.6733.55.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.55.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1712/1, 1712/2, 1712/3 obr. Dąbrowa gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 26-08-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.53.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.53.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr 3606/19, 3606/5, 3606/7, 3606/9, obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 26-08-2020 Odsłon: 114
RGP.6733.44.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. “ budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka - na działkach nr ewid. 418, 1374, 1158, 1157, 1156, 1155 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza” na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 26-08-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.42.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 2819/11, 2818/5, 2818/4, 2819/10, 2818/3, 2819/9, obręb Bratkowice, gmina Świlcza” na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 26-08-2020 Odsłon: 125
RGP.6733.38.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: : p.n: „Zmiana sposobu użytkowania starej plebanii na muzeum i bibliotekę wraz z przebudową” na działce nr ew. gr. 3698/12 (część), położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” na rzecz Pana Józefa Tront 26-08-2020 Odsłon: 109
RGP.6733.37.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 624/2, 647/4, 661/21, 661/22, 661/23, 661/24, 661/25, 661/26 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 24-08-2020 Odsłon: 113
RGP.6733.50.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na działkach nr: 978/22, 978/8, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-08-2020 Odsłon: 112
RGP.6733.48.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na działkach nr: 3307/9, 3323/1, 3324/6, 3324/7 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-08-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.51.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.51.2020.MP dla inwestycji pn.: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu byłego sklepu w Domu Ludowym w Woliczce na bibliotekę gminną, przebudowa części zaplecza sali widowiskowej na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 22-08-2020 Odsłon: 108