Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.47.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 1266, 1260, 1258, 1257 obr. Rudna Wielka gm. Świlczadla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 112
RGP.6733.39.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.39.2020.MP dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 2818/1, 2817, 2816, 2961/1, 1567/6, 1568/6, 1569/6, 1570/8 położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 110
RGP.6733.37.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.37.2020.MP dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 624/2, 647/4, 661/21, 661/22, 661/23, 661/24, 661/25, 661/26 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.35.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.35.2020.MP dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia- na działkach nr ewid. 727/1, 735, 758, 843/1, 843/2, 886, 865 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 113
RGP.6733.33.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.33.2020.MP dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 1063/1, 1076/7, 1076/6, 1076/5, 1076/4, 1076/3, 1075/1, 1074/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 113
RGP.6733.31.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.31.2020.MP dla inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 2581, 1281, 1280/4, 1280/3, 1280/2 położonych w miejscowości Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 21-07-2020 Odsłon: 105
RG.0002.26.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2020 r. - zwołanie XXVI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-07-2020 Odsłon: 153
RGP.6733.26.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc Woliczka- na działkach nr ewid. . 1229, 1038, 1286, 38, 37/2, 37/3, 37/4 położonych w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 17-07-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.23.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc Woliczka- na działkach nr ewid. 167/7, 818, 821, 822, 852/2, 851/1, 851/2, 858, 859, 862, 863, 865, 870, 1036/2, 1036/4, 873, 874, 878 położonych w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 17-07-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.46.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 lipca 2020r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działek o nr ewid: 1390/6, 1394/2, 1397/2, 1397/1, 3355/11, 1522/1, 1522/3, 1521/3, 3417/3, 3417/1, 1400/1, 1400/4, 1401/2, obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 16-07-2020 Odsłon: 122
RGP.6733.28.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa- na działkach nr ewid. 967/1, 946/1, 968/3, 968/2, 945/1 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 15-07-2020 Odsłon: 121
RGP.6733.27.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: : budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka" na terenie działek nr ewid. 1375/1, 177/7 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 15-07-2020 Odsłon: 125
RGP.6733.6.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2020 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na terenie działki nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice dla Gminy Świlcza 14-07-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.45.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.07.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na działkach nr 364, 363, 292/9, 260/2, 261 obr.Mrowla gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 14-07-2020 Odsłon: 112
RGP.6733.43.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Mrowla i Świlczamna działkach nr 1616/2, 1616/1, 2665/2, obr.Mrowla gm. Świlcza, 1080/1, 1079/1, 1079/5, 1079/8, 1079/7, 1079/18, 1069/5, 1069/2, 1069/4- obr. Świlcza, gm. Świlcza.. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 10-07-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.20.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV dla zadania pn.: budowa oświetlenia ulicznego” na terenie działek o nr ew. gr. 1620/1, 1430 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 10-07-2020 Odsłon: 123
RGP.6733.24.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa" na terenie działki nr ewid. 985/1 położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 08-07-2020 Odsłon: 142
RGP.6733.25.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1250/8, 1249/1, 1197, 4860/1, 4860/2, 4860/3, 4860/4, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/8, 4860/9, 4861, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 02-07-2020 Odsłon: 130
RGP.6733.29.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc Świlcza - na działkach nr ewid. 3736/4, 3742, 3743, 3744, 3745, obręb Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 01-07-2020 Odsłon: 136
RGP.6733.18.2020.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2020r o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: pn.: „Budowa odcinków elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej Zaczernie-Bratkowice od słupa nr 5 do stacji Bratkowice 27 wraz z odgałęzieniami do stacji Bratkowice 12 i 13” na terenie działek o nr ewid: 886/1, 883, 875, 882/3, 6660, 880/2, 881/1, 1125/3, 3606/19, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606/17, 3606/18, 3536, 3535/4, 6820/1, 3531, 3523/2, 2696/2, 3606/4, 3565, 2733/4, 6819/6, 3651/2, 3652/2, 3653/2, 3656/2, 3657/2, 3658/2, 3659/2, 3660/2, 3661/2, 3662/2, 3663/2, 3664/2, 3665/2, 3669/2, 3670/2, 3672/2, 3674/2, 3677/2, 3682/2, 3686/2, 3687/2, 3688/2, 3690/2, 3691/2, 3693/2, 6661, 3702/4, 3704/3, 3705/5, 3706/3, 3707/3, 3710/4, 3711/3, 3715/4 01-07-2020 Odsłon: 138