Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.49.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.49.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działce nr 1077/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-08-2020 Odsłon: 126
RGP.6733.35.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska- na działkach nr ewid. 727/1, 735, 758, 843/1, 843/2, 886, 865 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2020 Odsłon: 117
RGP.6733.33.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1063/1, 1076/7, 1076/6, 1076/5, 1076/4, 1076/3, 1075/1, 1074/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 17-08-2020 Odsłon: 136
RGP.6733.36.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 sierpnia 202 0r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza na terenie działek o nr ewid: 4829,4828 obręb Świlcza, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-08-2020 Odsłon: 155
RGP.6733.32.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 sierpnia 202 0r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1040/5, 1040/8, 1040/7, 1039, 1034/1, 1033/4, 1033/3, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza” na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-08-2020 Odsłon: 126
RGP.6733.31.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 sierpnia 202 0r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2581, 1281, 1280/4, 1280/3, 1280/2, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-08-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.30.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 sierpnia 202 0r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: : p.n: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE5004_B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr ew. gr. 1986 położonej w miejscowości Dąbrowa gmina Świlcza, dla P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 17-08-2020 Odsłon: 125
RGP.6733.47.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr: 1266, 1260, 1258, 1257-obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-08-2020 Odsłon: 101
RGP.6733.46.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 sierpnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na terenie działek o nr ewid: 1390/6, 1394/2, 1397/2, 1397/1, 3355/11, 1522/1, 1522/3, 1521/3, 3417/3, 3417/1, 1400/1, 1400/4, 1401/2, obręb Mrowla, gmina Świlcza”, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-08-2020 Odsłon: 119
RGP.6733.64.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 5075/1, 5075/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 122
RGP.6733.62.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 1258/6, 1258/7, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 110
RGP.6733.60.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid: 2597/6, 2597/5, 2597/3, 2597/2, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 148
RGP.6733.58.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: nadbudowa budynku nr 2 Urzędu Gminy Świlcza w zakresie zabudowy tarasu na poziomie 2 piętra do wysokości pozostałej części budynku, na terenie działki o nr ewid: 3622/4, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Inwestora Gminy Świlcza 04-08-2020 Odsłon: 126
RGP.6733.56.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 3511/2, 3508/2, 3507/2, 3504/2, 3503/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 107
RGP.6733.54.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 6443, 6477, 6442, 6440, 6410, 6406/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 109
RGP.6733.52.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid: 1226, 1225/1, 1232, 1222/15, 1221, 820/4, 1213, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 04-08-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.65.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 728/4, 728/5, 728/6, 728/3 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 125
RGP.6733.63.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach nr 4291, 4214, 4697/1, 4697/2, 4696/5, 4696/2 obr. Bratkowice gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 128
RGP.6733.61.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na działkach nr 2008, 2009/2, 2009/3, 2009/4 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 31-07-2020 Odsłon: 136
RGP.6733.59.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnię części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej”na działkach nr 771/2, 783 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 31-07-2020 Odsłon: 118