Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.77.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr „55953_ŚWILCZA_RZESZÓWZACHÓD”, na terenie działek o nr ewid.: 960, 964/2 obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla T-MOBILE POLSKA S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa 16-10-2020 Odsłon: 123
RGP.6733.73.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” w miejscowości Trzciana, na terenie działki o nr ewid: 1226, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 14-10-2020 Odsłon: 91
RGP.6733.71.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid: 2705, obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 14-10-2020 Odsłon: 99
RGP.6733.65.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr ewid. 728/4, 728/5, 728/6, 728/3 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-10-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.63.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr ewid. 4291, 4214, 4697/1, 4697/2, 4696/5, 4696/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlczadla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-10-2020 Odsłon: 103
RGP.6733.61.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr ewid. 2008, 2009/2, 2009/3, 2009/4 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-10-2020 Odsłon: 94
RGP.6733.72.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego domu ludowego na potrzeby biblioteki, na terenie działki o nr ewid: 3616, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 13-10-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.68.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 października 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka”, na działkach nr ewid. 748/3, 746, 744, 403/1, 403/2, 743, 711, 710, 404/2, 404/1, 410/3, 410/2, położonych w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-10-2020 Odsłon: 96
RGP.6733.74.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola w miejscowości Bratkowice, na terenie działki o nr ewid: 431/1, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 12-10-2020 Odsłon: 100
RGP.6733.59.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnię części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej na działkach nr 771/2, 783 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 11-10-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.57.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 658/1, 658/3, 658/2, 657, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-10-2020 Odsłon: 108
RGP.6733.55.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1712/1, 1712/2, 1712/3 , położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 11-10-2020 Odsłon: 96
RGP.6733.69.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działce nr 2765/2 obr. Trzciana gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 09-10-2020 Odsłon: 93
RGP.6733.70.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 119/2, 124, 119/3, 119/4, 118/2, 118/1, 117/1, 113, 112/1, 111, 109, 108, 19/1, 961/4, 958, 956, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 08-10-2020 Odsłon: 97
RGP.6733.53.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr 3606/19, 3606/5, 3606/7, 3606/9 obr. Bratkowice, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 08-10-2020 Odsłon: 95
RGP.6733.49.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 października 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana” na działce nr 1077/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 08-10-2020 Odsłon: 96
RG.0002.29.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 5 października 2020 r. - zwołanie XXIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 05-10-2020 Odsłon: 187
RGP.6733.66.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2020 r. o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu” na terenie działek o nr ewid. na terenie działek o nr ewid: 4777/2, 4776/1, 4747/41, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur Kielnarowa 274A 36-020 Tyczyn 01-10-2020 Odsłon: 118
RGP.6733.64.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 5075/1, 5075/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 97
RGP.6733.62.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1258/6, 1258/7 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-09-2020 Odsłon: 96