Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.14.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 czerwca 2018 r. o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 880/2, 881/1, 876/2, 1118/26, 1118/27, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 321
RGP.6733.13.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 881/1, 1118/29, miejscowość Bratkowice, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 306
RGP.6733.11.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 5385/9, 19/1, 4335/6, 4335/5, 4335/4, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 11-06-2018 Odsłon: 310
RG.0002.61.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 11.06.2018 r. nt. zwołania LXI sesji Rady Gminy Świlcza 11-06-2018 Odsłon: 298
RGP.6733.19.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.06.2018r. 08-06-2018 Odsłon: 347
RGP.6733.21.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.06.2018r. 08-06-2018 Odsłon: 324
RGP.6733.23.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.06.2018r. 08-06-2018 Odsłon: 330
RG.0002.60.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 28.05.2018 r. nt. zwołania LX sesji Rady Gminy Świlcza 28-05-2018 Odsłon: 335
RGP.6733.15.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18.05.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 913/5, 912/3, 911/2, 910/1, 908, obręb Trzciana, gmina Świlcza 23-05-2018 Odsłon: 334
RGP.6733.23.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 708/1, 829, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 23-05-2018 Odsłon: 333
RGP.6733.9.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11.05.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 330/3, 330/4, 330/7, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 23-05-2018 Odsłon: 337
RGP.6733.17.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.05.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 616/9, 616/8, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 23-05-2018 Odsłon: 337
RGP.6733.13.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.05.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 881/1, 1118/29 obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 23-05-2018 Odsłon: 365
RGP.6733.7.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie część działek o numerze ewid.: 771/7, 771/8, 771/9, 771/10, 771/11 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 10-05-2018 Odsłon: 395
RGP.6733.10.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2018 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Świlcza (strefa aktywności gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy 04-05-2018 Odsłon: 387
RGP.6733.12.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2018 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid: 3995/2, 3995/3, 3995/4, 3995/1, 3994/1 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 04-05-2018 Odsłon: 342
RGP.6733.18.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid. 1807/10, 1807/3, 1807/4, 1807/5, 1807/6 obręb Świlcza, gmina Świlcza 04-05-2018 Odsłon: 344
RGP.6733.4.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa i wymiana odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej, gmina Świlcza, na terenie : część działek o numerze ewidencyjnym: 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2, obręb Mrowla oraz część działek o numerze ewidencyjnym: 171, 173, 174, 175, 177/7, 177/8, 177/9, 178, 183, 184, 185, 187, 191, 2074, obręb Rudna Wielka 04-05-2018 Odsłon: 332
RGP.6733.21.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.05.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 927/17, 927/14, 927/21, 928/4, 924/11, 924/8, 924/9, 924/7, 924/3, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 04-05-2018 Odsłon: 334
RGP.6733.19.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.05.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 611/1, 611/2, 635, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 04-05-2018 Odsłon: 397