Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.5.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnuia 30.04.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej PE 90 x 5,4 mm, budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 x 5,9 na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 2731/18, 2731/19, 2731/20, 2731/21, 2731/22, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 30-04-2018 Odsłon: 268
RGP.6733.11.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.04.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 5385/9, 19/1, 4335/6, 4335/5, 4335/4 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 26-04-2018 Odsłon: 326
RGP.6733.17.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.04.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka na terenie części działek o nr ewid.: 616/9, 616/8, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 23-04-2018 Odsłon: 306
RG.0002.59.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20.04.2018 r. nt. zwołania LIX sesji Rady Gminy Świlcza 20-04-2018 Odsłon: 326
RGP.6733.6.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.04.2018 r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.6.2018 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa stacji ochrony katodowej gazociągu w miejscowości Trzciana, na działce o nr ewid.: 955 i 956 obręb Trzciana, gmina Świlcza 16-04-2018 Odsłon: 343
RGP.6733.16.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzcianie, na terenie części działek o nr ewid. 663/3, 664, 3025, 3024, 3023, 634/1, 634/2, 633, 618/5 obręb Trzciana, gmina Świlcza 16-04-2018 Odsłon: 374
RGP.6733.14.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.04.2018 r. o wszczęciu na żądanie Gminy Świlcza postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej w m. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 880/2, 881/1, 876/2, 1118/26, 1118/27 16-04-2018 Odsłon: 363
RGP.6733.15.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.04.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 913/5, 912/3, 911/2, 910/1, 908, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 12-04-2018 Odsłon: 282
RGP.6733.9.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 330/3, 330/4, 330/7, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 12-04-2018 Odsłon: 300
RGP.6733.7.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 771/7, 771/8, 771/9, 771/10, 771/11, , obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 12-04-2018 Odsłon: 254
RGP.6733.13.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid. 881/1, 1118/29, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 04-04-2018 Odsłon: 293
RGP.6733.12.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średn iego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3995/2, 3995/3, 3995/4, 3995/1, 3994/1 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 30-03-2018 Odsłon: 298
RGP.6733.11.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 5385/9, 19/1, 4335/6, 4335/5, 4335/4, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 30-03-2018 Odsłon: 317
RG.0002.58.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 27.03.2018 r. nt. zwołania LVIII sesji Rady Gminy Świlcza 27-03-2018 Odsłon: 302
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.03.2018 r. o odwołaniu od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2 w miejscowości Świlcza, na terenie działki o nr ewid. 3633/1 oraz części działki o nr ewid. 3632/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 27-03-2018 Odsłon: 321
RGP.6733.5.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2018 r.o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej PE 90 x 5,4 mm, budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 x 5,9, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 2731/18, 2731/19, 2731/20, 2731/21, 2731/22, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 23-03-2018 Odsłon: 299
RGP.6733.10.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy. Zad. 2. odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Miasta Rzeszowa, dla nieruchomości składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów: Obręb Rudna Wielka: 176, 184, 1474/1, 1475/1, 1476, 1477, 1478, 1479/1, 1510, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537/1, 1675/2, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686. Obręb Świlcza: 832/15, 832/11, 839/1, 929/1, 930,931, 945/2, 1029/1, 1030/1, 1031, 1032,1070/6,1072/1, 1073/1, 1074/1, 1079/12, 1079/11, 1080/1,1480/1, 1480/2, 1481/2, 1482, 1483, 1484/1, 1485/1,1486, 1609/6, 1894/1, 4694 23-03-2018 Odsłon: 357
RGP.6733.8.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Dąbrowa , na terenie części działek o nr ewid.: 995/15, 995/22, 994/15, 993/6, 993/4, 993/3, 993/2 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 22-03-2018 Odsłon: 312
RGP.6733.6.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa stacji ochrony katodowej gazociągu w miejscowości Trzciana, na działce o nr ewid.: 955 i 956 obręb Trzciana, gmina Świlcza 22-03-2018 Odsłon: 324
RGP.6733.3.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 20 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym, w miejscowości Rudna Wielka na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 699/4, 831, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 22-03-2018 Odsłon: 309