Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.25.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 835, 831, 825/6 obręb Rudna Wielka gmina Świlcza, 19-07-2018 Odsłon: 282
RGP.6733.27.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 449, 450, 451 obręb Świlcza gmina Świlcza. 19-07-2018 Odsłon: 290
RGP.6733.24.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, część działek o numerze ewidencyjnym: 607, 416; obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza 17-07-2018 Odsłon: 303
RGP.6733.30.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 lipca 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy; Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Miasta Rzeszowa, dla nieruchomości składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Rudna Wielka: 1677 13-07-2018 Odsłon: 334
RGP.6733.22.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania i remont lokalu mieszkalnego przyległego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy na pracownię do zajęć indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Lokalizacja: działka o numerze ewidencyjnym: 229 obręb Woliczka, gmina Świlcza 13-07-2018 Odsłon: 355
RGP.6733.20.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza. Lokalizacja: część działek o numerze ewidencyjnym: 3719/2, 3720/2, 3720/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza 13-07-2018 Odsłon: 318
RGP.6733.23.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 12 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 708/1, 829, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5, 825/6 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 13-07-2018 Odsłon: 297
RGP.6733.21.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 927/17, 927/14, 927/21, 928/4, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 06-07-2018 Odsłon: 268
RGP.6733.19.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa,na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 611/1, 611/2, 635 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 06-07-2018 Odsłon: 316
RGP.6733.13.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2018 r. o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wójta Gminy Świlcza dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 881/1, 1118/29, miejscowość Bratkowice 02-07-2018 Odsłon: 311
RGP.6733.29.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów-Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego – w ramach zadania budżetowego pn. „uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko”; na terenie działek o nr ewid.: 1676, 1677, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 27-06-2018 Odsłon: 300
RGP.6733.28.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.06.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 2973/1, 2971/2, 2971/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 21-06-2018 Odsłon: 328
RGP.6733.27.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.06.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 449, 450, 451, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 21-06-2018 Odsłon: 309
RGP.6733.26.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.06.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 3063, 3064/1, 3065/1, 3066, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 21-06-2018 Odsłon: 312
RGP.6733.24.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 19 czerwca 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 607, 416, obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza 21-06-2018 Odsłon: 327
RGP.6733.25.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.06.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 835, 831, 825/6, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 19-06-2018 Odsłon: 337
RGP.6733.18.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 15 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1807/10, 1807/3, 1807/4, 1807/5, 1807/6 obręb Świlcza, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 294
RGP.6733.17.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 14 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 616/9, 616/8, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 323
RGP.6733.16.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 15 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 663/3, 664, 3025, 3024, 3023, 634/1, 634/2, 633, 618/5 obręb Trzciana, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 307
RGP.6733.15.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 14 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 913/5, 912/3, 911/2, 910/1, 908 obręb Trzciana, gmina Świlcza 15-06-2018 Odsłon: 312