Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.9.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.03.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 330/3, 330/4, 330/7, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 19-03-2018 Odsłon: 307
RGP.6733.3.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 20 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym, w miejscowości Rudna Wielka na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 699/4, 831, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 19-03-2018 Odsłon: 224
RGP.6733.7.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.03.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 771/11, 771/10, 771/9, 771/8, 771/7, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 12-03-2018 Odsłon: 322
RG.0002.57.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza nt. zwołania LVII sesji Rady Gminy Świlcza 09-03-2018 Odsłon: 301
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.46.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 4693/3, 4693/4, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 06-03-2018 Odsłon: 324
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świlczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2 w miejscowości Świlcza 06-03-2018 Odsłon: 334
RGP.6733.5.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej PE 90 x 5,4 mm, budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 x 5,9 mm, na terenie działek o nr ewid.: 2731/18, 2731/19, 2731/20, 2731/21, , 2731/22, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 01-03-2018 Odsłon: 313
RGP.6733.47.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Nosówka; na terenie części działek nr ewid. 1273, 1280, 1278, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza oraz na terenie części działki nr ewid. 119/2, obręb Zgłobień, Gmina Boguchwała 01-03-2018 Odsłon: 316
RGP.6733.3.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22.02.2018. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid.: 699/4, 831, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 22-02-2018 Odsłon: 286
RGP.6733.4.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa i wymiana odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Mrowla, Rudna Wielka wraz z pompownią wody w Rudnej Wielkiej na terenie części działek o nr ewid.: Mrowla : 2724, 2732, 2733, 2776, 2790/2, Rudna Wielka: 171, 173, 174, 175, 177/7, 177/8, 177/9, 178, 184, 185, 187, 191, 2074 21-02-2018 Odsłon: 461
RGP.6733.2.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 627/2, 630, 633/2, 633/1, 633/3, 634/2 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 21-02-2018 Odsłon: 330
RGP.6733.44.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 627/2, 630, 633/2, 633/1, 633/3, 634/2 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 21-02-2018 Odsłon: 327
RG.0002.56.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza nt. zwołania LVI sesji Rady Gminy Świlcza 19-02-2018 Odsłon: 305
RGP.6733.45.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czarna Sędziszowska”, na terenie części działek nr ewid. 2161, 2070, 2145/4, 2145/2, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 16-02-2018 Odsłon: 285
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.02.2018. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2 w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 09-02-2018 Odsłon: 291
RG.0002.55.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza nt. zwołania LV sesji Rady Gminy Świlcza 05-02-2018 Odsłon: 276
RGP.6733.3.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01.02.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid.: 699/4, 831, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 01-02-2018 Odsłon: 451
RGP.6733.47.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31.01.2018. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Nosówka; na terenie części działek nr ewid. 1273, 1280, 1278, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza oraz na terenie części działki nr ewid. 119/2, obręb Zgłobień, Gmina Boguchwała, dla inwestora PSG Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 01-02-2018 Odsłon: 381
RGP.6733.45.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czarna Sędziszowska”, na terenie części działek nr ewid. 2161, 2070, 2145/4, 2145/2, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 23-01-2018 Odsłon: 300
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.01.2018. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Świlczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2 w miejscowości Świlcza, na terenie działki o nr ewid. 3633/1 oraz części działki o nr ewid. 3632/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 17-01-2018 Odsłon: 441