Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.54.2017: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza nt. zwołania LIV sesji Rady Gminy Świlcza 15-01-2018 Odsłon: 367
RGP.6733.41.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.01.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2017r z dnia 10.01.2018r, dla inwestycji pn.: budowa sieci nN - oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce; na terenie części działek nr ewid. 438/3, 354, 289, 291/3, 427/2, 437/1, obręb Woliczka, Gmina Świlcza 15-01-2018 Odsłon: 341
RGP.6733.47.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03.01.2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Nosówka, na terenie części działek o nr ewid.: 1273, 1280, 1278, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza oraz na terenie części działki o nr ewid. 119/2 obręb Zgłobień, Gmina Boguchwała 04-01-2018 Odsłon: 256
RGP.6733.40.2017: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej "55953 Świlcza - Rzeszów Zachód" lokalizacja inwestycji: na terenie części działki nr ewid. 1242, obręb Mrowla, w Gminie Świlcza 04-01-2018 Odsłon: 229
RGP.6733.42.2017: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka: na terenie części działek nr ewid. 1045, 1046/4, 1046/3, 1046/2, 1046/1, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 04-01-2018 Odsłon: 223
RGP.6733.43.2017: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek nr ewid. 896/1, 1050, 1122, 1121, 1120, 1110/1, 1110/2, 1110/3, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 02-01-2018 Odsłon: 243