Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.1.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 19.11.2018 r. nt. zwołania II sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 21-11-2018 Odsłon: 282
RGP.6733.49.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg, parkinu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 371/1, 591, 886/2, 890, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 251
RGP.6733.48.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 394, 625/1, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 276
RGP.6733.47.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 946/1, cz. działki (nie objętej mpzp) 1001, 1050, 1168, 2163/4, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 258
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg i parkingu na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/8, 585, 586, 2355, 4029/3, 4029/5, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 281
RGP.6733.45.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 751, 784/2, 285, 962/3, 1001/2, 1078, , obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 270
RGP.6733.44.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 1620/1, 2641/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 280
RGP.6733.43.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 1621, 1623, i 1627, obręb Mrowla, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 248
RGP.6733.42.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: zabudowa oprawy oświetlenia terenu na istniejącym słupie niskiego napięcia, na terenie części działek o nr ewid.: 1180, 1550, 1552, 1553, 1699, 1554, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 258
RGP.6733.41.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1299/4, 1299/6, 1298, 1297, 1296/1, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 20-11-2018 Odsłon: 278
RGP.6733.51.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.11.2018r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 4029/1, 4029/2, 4029/3, 4029/6, 4033, 4038/2, 4038/3, 4032, 4031, 4030/5, 4030/1, 4029/5, 4040/2, 4028/5, 4027, 4026, 3903, 3516/2, 3515/2, 3512/2, 3511/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 15-11-2018 Odsłon: 264
RGP.6733.50.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 36, 29, 30, 31, 32, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 13-11-2018 Odsłon: 288
RGP.6733.37.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.11.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 2013, 2582/2, 2115/7, 2116/9, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 13-11-2018 Odsłon: 290
RGP.6733.14.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 07.11.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: dla inwestycji pn.: budowa sieci kanalizacji wodociągowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 880/2, 881/1, 876/2, 1118/26, 1118/27, miejscowość Bratkowice, gmina Świlcza 13-11-2018 Odsłon: 283
RGP.6733.36.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.11.2018r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1087/1, 1087/2, 1086/6, obręb Trzciana, gmina Świlcza 06-11-2018 Odsłon: 283
RGP.6733.35.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.11.2018r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym: 1010 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 06-11-2018 Odsłon: 298
RG.0002.66.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 29.10.2018 r. nt. zwołania LXVI sesji Rady Gminy Świlcza 29-10-2018 Odsłon: 309
RGP.6733.40.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.10.2018r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 2818/1, 2818/2, obręb Mrowla, gmina Świlcza 24-10-2018 Odsłon: 267
RGP.6733.39.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.10.2018r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 3625/3, 3625/4, 3625/5, 3625/6, 3625/7, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 24-10-2018 Odsłon: 273
RGP.6733.38.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.10.2018r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 758/1, 758/2, 758/3, 759, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 24-10-2018 Odsłon: 273