Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.49.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 371/2, 591, 886/2, 890, w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 255
RGP.6733.48.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 394, 625/1, 1011, 1109, 1141, 1160, w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza (2) 17-10-2018 Odsłon: 283
RGP.6733.47.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 946/1, 1001, 1050, 1168, 2163/4, w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 295
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/8, 585, 586, 2355, 4837, 4029/3, 4029/5, w miejscowości Świlcza, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 290
RGP.6733.45.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 751, 784/2, 785, 962/3, 1001/2, 1078, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 292
RGP.6733.44.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na części działek o nr ewid.: 374, 482, 1620/1, 2641/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 261
RGP.6733.43.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 16 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 1621, 1623, 1627, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 276
RGP.6733.42.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zabudowa oprawy oświetlenia terenu na istniejącym słupie niskiego napięcia w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 1180, 1550, 1552, 1553, 1699, 1554, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 17-10-2018 Odsłon: 249
RGP.6733.37.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 2013, 2582/2, 2115/7, 2116/9 obręb Trzciana, gmina Świlcza 15-10-2018 Odsłon: 305
RG.0002.65.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 12.10.2018 r. nt. zwołania LXV sesji Rady Gminy Świlcza 12-10-2018 Odsłon: 283
RGP.6733.41.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 1299/4, 1299/6, 1298, 1297, 1296/1, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 12-10-2018 Odsłon: 262
RGP.6733.40.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 2818/1, 2818/2, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 11-10-2018 Odsłon: 291
RGP.6733.39.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3625/3, 3625/4, 3625/5, 3625/6, 3625/7, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 11-10-2018 Odsłon: 278
RGP.6733.14.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2018 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 880/2, 881/1, 876/2, 1118/26, 1118/27", miejscowość Bratkowice, gmina Świlcza 11-10-2018 Odsłon: 287
RGP.6733.38.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 2 października 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 758/1, 758/2, 758/3, 759, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 04-10-2018 Odsłon: 262
RGP.6733.13.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 2 października 2018 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid. 881/1, 1118/29, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 04-10-2018 Odsłon: 273
RGP.6733.36.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 września 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1087/1, 1087/2, 1086/6, obręb Trzciana 02-10-2018 Odsłon: 302
RGP.6733.35.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 września 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym: 1010, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 02-10-2018 Odsłon: 277
RGP.6733.33.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 137618 R w miejscowości Świlcza w km 0+040, lokalizacja: część działki o numerze ewidencyjnym. 832/12, obręb Świlcza, gmina Świlcza 02-10-2018 Odsłon: 269
RGP.6733.32.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 455, 453, 607, 626, obręb Błędowa Zgłobieńska gmina Świlcza 02-10-2018 Odsłon: 303