Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.37.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 24.09.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 2013, 2582/2, 2115/7, 2116/9, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 25-09-2018 Odsłon: 288
RG.0002.64.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24.09.2018 r. nt. zwołania LXIV sesji Rady Gminy Świlcza 24-09-2018 Odsłon: 219
RGP.6733.28.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 2973/1, 2971/2, 2971/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza 11-09-2018 Odsłon: 258
RGP.6733.27.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn; budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 449, 450, 451, obręb Świlcza, gmina Świlcza 11-09-2018 Odsłon: 252
RGP.6733.26.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 3063, 3064/1, 3065/1, 3066, obręb Świlcza, gmina Świlcza 11-09-2018 Odsłon: 254
RGP.6733.36.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc., Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1087/1, 1087/2, 108612, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 31-08-2018 Odsłon: 280
RGP.6733.35.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Dąbrowa, na terenie części działki o nr ewid.: 1010, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 31-08-2018 Odsłon: 279
RGP.6733.33.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.33.2018 dla inwestycji pn.: przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 137618 R w miejscowości Świlcza w km 0+040, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym: 832/12 obręb Świlcza, gmina Świlcza 31-08-2018 Odsłon: 278
RGP.6733.32.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 sierpnia 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.32 .20 18 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 455,453, 607, 626 obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza 31-08-2018 Odsłon: 238
RG.0002.63.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20.08.2018 r. nt. zwołania LXIII sesji Rady Gminy Świlcza 20-08-2018 Odsłon: 246
RGP.6733.31.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 sierpnia 2018 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 4830, 4829, obręb Świlcza, gmina Świlcza 13-08-2018 Odsłon: 268
RGP.6733.25.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 sierpnia 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 835, 831, 825/6, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 13-08-2018 Odsłon: 274
RGP.6733.33.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 137618 R w miejscowości Świlcza w km 0+040, na terenie części działki o nr ewid. 832/12, obręb Świlcza, gmina Świlcza 10-08-2018 Odsłon: 276
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza 01-08-2018 Odsłon: 279
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Świlcza 01-08-2018 Odsłon: 301
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza 01-08-2018 Odsłon: 290
Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza 01-08-2018 Odsłon: 291
RGP.6733.29.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów-Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego – w ramach zadania budżetowego pn. „uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko”, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 1676, 1677, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Gmina Miasto Rzeszów , ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 24-07-2018 Odsłon: 296
RG.0002.62.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23.07.2018 r. nt. zwołania LXII sesji Rady Gminy Świlcza 24-07-2018 Odsłon: 254
RGP.6733.31.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w msc. Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 4830, 4829, obręb Świlcza, Gmina Świlcza. 23-07-2018 Odsłon: 291