Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.70.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.70.2020.EŁ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ew. gr. 119/2, 124, 119/3, 119/4, 118/2, 118/1, 117/1, 113, 112/1, 111, 109, 108, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 13-11-2020 Odsłon: 85
RGP.6733.88.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 633/3, 633/4, 633/5, 633/6 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 10-11-2020 Odsłon: 86
RGP.6733.69.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.69.2020.MP dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na działce nr ewid. 2765/2 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 10-11-2020 Odsłon: 87
RGP.6733.68.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka na działkach nr ewid. 748/3, 746, 744, 403/1, 403/2, 743, 711, 710, 404/2, 404/1, 410/3, 410/2 położonych w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 08-11-2020 Odsłon: 87
RGP.6733.85.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach nr 4846/9, 4846/10, 4846/11, 4846/12, 4846/13, 4846/14, 4846/15 obr. Bratkowice gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o 05-11-2020 Odsłon: 98
RGP.6733.73.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.73.2020.MP dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 1226 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 05-11-2020 Odsłon: 94
RGP.6733.71.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.71.2020.MP dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 2705 położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 05-11-2020 Odsłon: 84
RGP.6733.67.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej – połączenie istniejących wodociągów Świlczy z wodociągami w Rudnej Wielkiej” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100 m3 na działce 4694/18 w m. Świlcza wraz z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka.”na działkach nr ew. gr. 1078, 1106, 1077/2, 1069, 1068, 1062, 1061, 1105/2, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 04-11-2020 Odsłon: 89
RGP.6733.86.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice”, na terenie działek o nr ewid.: 4833/10, 4832, 4831/2, 4830/1, 4829/2, 4829/1, 4828/1, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 04-11-2020 Odsłon: 90
RGP.6733.74.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.74.2020.DŚ dla inwestycji pn.: „zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na działce nr ewid. 431/1, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 04-11-2020 Odsłon: 86
RGP.6733.72.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 listopada 2020 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego domu ludowego na potrzeby biblioteki - na terenie działki nr ewid. 3616 położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza, zam. 36-072 Świlcza 168 02-11-2020 Odsłon: 87
RGP.6733.87.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid: 619/6, 582/1, 618/9, 618/8, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, 611/3, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 02-11-2020 Odsłon: 87
RGP.6733.84.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363/2, 4354/4, 4354/5, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 02-11-2020 Odsłon: 106
RGP.6733.81.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid: 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 01-11-2020 Odsłon: 91
RGP.6733.83.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa”, na terenie działek o nr ewid.: 1167/2, 1167/1 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 29-10-2020 Odsłon: 90
RGP.6733.82.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach nr 924/3, 925/8 obr. Dąbrowa gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 29-10-2020 Odsłon: 85
RGP.6733.80.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla”, na terenie działek o nr ewid.: 260/2, 260/1 obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 27-10-2020 Odsłon: 91
RGP.6733.66.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 października 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu” na terenie działek o nr ewid. : 4777/2, 4776/1 i 4747/41 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Centrum Ubezpieczeń i Turystyki Marek Piskur, Kielnarowa 274A, 36-020 Tyczyn 27-10-2020 Odsłon: 92
RGP.6733.78.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2875, 2867, 2848/4, 2848/3, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 21-10-2020 Odsłon: 99
RGP.6733.67.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 października 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.67.2020.MP dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej – połączenie istniejących wodociągów Świlczy z wodociągami w Rudnej Wielkiej” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100 m3 na działce 4694/18 w m. Świlcza wraz z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka.” na działkach nr ew. gr. 1078, 1106, 1077/2, 1069, 1068, 1062, 1061, 1105/2, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 16-10-2020 Odsłon: 108