RGI.271.10.2020: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r. - powtórzony

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.10.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11-03-2020 Odsłon: 548
RGI.271.10.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 03-03-2020 Odsłon: 554
RGI.271.10.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 21-02-2020 Odsłon: 558
RGI.271.10.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21-02-2020 Odsłon: 607