RGI.271.19.2020: Roboty budowlane - Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

1) roboty rozbiórkowe,
2) roboty pokrywcze,
3) przewiązka.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.19.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25-06-2020 Odsłon: 509
RGI.271.19.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 17-06-2020 Odsłon: 514
RGI.271.19.2020: Załączniki do SIWZ wersja edytowalna 09-06-2020 Odsłon: 554
RGI.271.19.2020: Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia 02-06-2020 Odsłon: 601
RGI.271.19.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 12-05-2020 Odsłon: 493