RGI.271.14.2020: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części.

Część 1 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
Część 2 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część 3 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji
w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.14.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15-04-2020 Odsłon: 550
RGI.271.14.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 03-04-2020 Odsłon: 562
RGI.271.14.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 31-03-2020 Odsłon: 547
RGI.271.14.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 31-03-2020 Odsłon: 530
RGI.271.14.2020: Komunikat 2 30-03-2020 Odsłon: 495
RGI.271.14.2020: Komunikat 1 30-03-2020 Odsłon: 523
RGI.271.14.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 24-03-2020 Odsłon: 584
RGI.271.14.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 24-03-2020 Odsłon: 579