RGI.271.2.2020: Roboty budowlane - Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia now

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) elementy konstrukcyjne, d) ankrowanie ściany szczytowej, e) izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, f) podłoże betonowe na gruncie, g) konstrukcja dachu, h) pokrycie dachu, i) ścianki działowe murowane, ocieplenie ścian zewnętrznych, j) tynki wewnętrzne, k) wylewki, l) ścianki działowe, m) sufity,  n) podsadzki, o) ceramiczne okładziny ścian, p) roboty malarskie, q) stolarka drzwiowa i okienna zewnętrzna, r) stolarka drzwiowa wewnętrzna, s) elewacja, t) rusztowanie, u) cokół, v) roboty kowalsko – ślusarskie, w) dźwig;

2) instalacje sanitarne:

a) instalacja wentylacji, b) instalacja c.o., c) instalacja wod-kan, d) instalacja gazu;

3) instalacja elektryczna:

a) zasilanie: rury osłonowe; koryta; uziemienie: zasilanie, korytka kablowe parter i piętro, montaż rozdzielnicy RG1, montaż rozdzielnicy RGK, montaż rozdzielnicy RG2, uziemienie; szyna wyrównawcza kotłownia; b) parter: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; c) piętro: instalacja przyzywowa, instalacja sterowania klapami dymowymi, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd, instalacja internetowa i telefonia, pomiary; d) oświetlenie zewnętrzne; zasilanie pompy ciepła;

4) kanalizacja deszczowa,
5) zagospodarowanie terenu:

a) droga wewnętrzna, miejsca postojowe, c) ciąg pieszy z kotki brukowej betonowej 6/6/6 cm, e) taras z płyt chodnikowych betonowych gr. 8 cm i schody zewnętrzne, g) mur oporowy, 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.2.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06-03-2020 Odsłon: 571
RGI.271.2.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 14-02-2020 Odsłon: 625
RGI.271.2.2020: Załączniki do siwz w wersji edytowalnej 12-02-2020 Odsłon: 597
RGI.271.2.2020: Wyjaśnienie treści siwz nr 4 10-02-2020 Odsłon: 540
RGI.271.2.2020: Modyfikacja treści siwz nr 3 10-02-2020 Odsłon: 526
RGI.271.2.2020: Modyfikacja treści siwz nr 2 06-02-2020 Odsłon: 556
RGI.271.2.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 03-02-2020 Odsłon: 558
RGI.271.2.2020: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03-02-2020 Odsłon: 581
RGI.271.2.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 22-01-2020 Odsłon: 626
RGI.271.2.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17-01-2020 Odsłon: 877