RGI.271.9.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami mał

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej, budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.9.2020: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16-04-2020 Odsłon: 611
RGI.271.9.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofer 01-04-2020 Odsłon: 619
RGI.271.9.2020: Komunikat 2 30-03-2020 Odsłon: 576
RGI.271.9.2020: Komunikat 1 30-03-2020 Odsłon: 616
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 5 25-03-2020 Odsłon: 624
RGI.271.9.2020: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 25-03-2020 Odsłon: 574
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 4 (1) 23-03-2020 Odsłon: 592
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 3 23-03-2020 Odsłon: 610
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 13-03-2020 Odsłon: 553
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 3 (2) 13-03-2020 Odsłon: 603
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2 13-03-2020 Odsłon: 594
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 2 05-03-2020 Odsłon: 661
RGI.271.9.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 05-03-2020 Odsłon: 571
RGI.271.9.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 03-03-2020 Odsłon: 641
RGI.271.9.2020: Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 27-02-2020 Odsłon: 698