RGI.271.22.2020: Roboty budowlane: Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnie części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej w zakresie:

1) roboty budowlane,

2) dostawa wyposażenia:

a) szafki dwuskrytkowe o wym. 80x49x150 – 84 szt.,

b) ławki wolnostojące o wym. 120x45 cm – 6 szt.,

c) dostawa i montaż bezkanałowego rekuperatora podsufitowego TX 250-1000 – 1 kpl,

3) instalacja elektryczna wewnętrzna:

a) rozbudowa rozdzielni,

b) instalacja wewnętrzna,

c) instalacja dedykowana,

d) instalacja dedykowana zasilania komputerów - DATA,

e) instalacja komputerowa LAN,

f) demontaż instalacji wewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.22.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05-08-2020 Odsłon: 508
RGI.271.22.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 29-07-2020 Odsłon: 484
RGI.271.22.2020: Modyfikacja treści siwz nr 2 21-07-2020 Odsłon: 494
RGI.271.22.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 20-07-2020 Odsłon: 455
RGI.271.22.2020: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1 20-07-2020 Odsłon: 468
RGI.271.22.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 08-07-2020 Odsłon: 552
RGI.271.22.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 08-07-2020 Odsłon: 519