RGI.271.7.2020: Dostawa - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Asortyment oraz ilości kruszyw:

  • kruszywo (frakcja 0-31,5 mm) w ilości 3 000,00 t;
  • kruszywo (frakcja 31,5-63 mm) w ilości 2 000,00 t;

Dostawa na teren Gminy Świlcza, transport, rozładunek (rozładunek jednego samochodu może odbywać się w kilku miejscach) we wskazanych miejscach przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na drogi o szerokości max. 5,00 m.

Dostarczane kruszywa muszą posiadać uziarnienie ciągłe, być pierwszego gatunku oraz odpowiadać warunkom stawianym przez następujące normy: PN-EN 13242, PN-EN 11112.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.7.2020: Informacja o unieważnieniu postępowania 11-02-2020 Odsłon: 581
RGI.271.7.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 10-02-2020 Odsłon: 635
RGI.271.7.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30-01-2020 Odsłon: 640
RGI.271.7.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 30-01-2020 Odsłon: 663