RGI.271.29.2020: Roboty budowlane: Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa istniejącego budynku zaplecza przy stadionie sportowym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu na dz. nr ewid. 890 położonej w miejscowości Bratkowice – Etap I w zakresie wykonania:

1) WC na poddaszu;

2) instalację oświetleniową;

3) roboty sanitarne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja kanalizacji,

c) instalacja c.o. bez grzejników,

d) instalacja gazowa.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.29.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-11-2020 Odsłon: 497
RGI.271.29.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02-11-2020 Odsłon: 444
RGI.271.29.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16-10-2020 Odsłon: 509
RGI.271.29.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 16-10-2020 Odsłon: 485