RGI.271.23.2020: Usługi - Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2020/2021.
Pod pojęciem dowóz dzieci (uczniów) rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z obsługą, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.23.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19-08-2020 Odsłon: 456
RGI.271.23.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 04-08-2020 Odsłon: 478
RGI.271.23.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 27-07-2020 Odsłon: 506
RGI.271.23.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 27-07-2020 Odsłon: 462