RGI.271.35.2020: Roboty budowlane: Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa i remont ogrodzeń na terenie Gminy Świlcza.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:
1) ogrodzenia działki pawilonu sportowego w Woliczce,
2) ogrodzenia boiska sportowego w Mrowli,
3) ogrodzenia placu zabaw Trzciana Cegielnia,
4) ogrodzenia terenu szkoły Zespołu Szkół w Dąbrowie strona wschodnia i południowa, oraz
5) remont ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Świlczy w zakresie:
a) prace rozbiórkowe,
b) prace montażowe.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.35.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01-12-2020 Odsłon: 429
RGI.271.35.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 25-11-2020 Odsłon: 427
RGI.271.35.2020: Wyjaśnienie treści siwz nr 2 17-11-2020 Odsłon: 439
RGI.271.35.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 13-11-2020 Odsłon: 417
RGI.271.35.2020: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1 13-11-2020 Odsłon: 415
RGI.271.35.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 09-11-2020 Odsłon: 475
RGI.271.35.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 09-11-2020 Odsłon: 447