RGI.271.18.2020: Roboty budowlane - Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonyc

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • pozwolenie na przebudowę i zmianę użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego Nr 2390/4.209/2019 z dnia 31.12.2019 r., znak: AB.6740.4.209.2019,
  • projekt budowlany przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
  • projekt wykonawczy przebudowy i zmiany użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pawilonu usługowego dla potrzeb utworzenia Posterunku Policji na dz. nr ewid. 1096/1 i 1096/2 w Trzcianie gm. Świlcza: branża budowlana + branża sanitarna + branża elektryczna,
  • przedmiar robót – branża budowlana,
  • przedmiar robót – branża sanitarna,
  • przedmiar robót – branża elektryczna,
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.18.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16-06-2020 Odsłon: 522
RGI.271.18.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 28-05-2020 Odsłon: 578
RGI.271.18.2020: Wyjaśnienie treści SIWZ 21-05-2020 Odsłon: 544
RGI.271.18.2020: Przedmiary robót w wersji edytowalnej 20-05-2020 Odsłon: 498
RGI.271.18.2020: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 19-05-2020 Odsłon: 484
RGI.271.18.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12-05-2020 Odsłon: 573
RGI.271.18.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 12-05-2020 Odsłon: 567