RGI.271.31.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap II
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania.
Zadanie 1:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 13335 R w miejscowości Bratkowice;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 646) w miejscowości Rudna Wielka;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie odcinka drogi powiatowej w miejscowości Woliczka. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.31.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12-11-2020 Odsłon: 398
RGI.271.31.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02-11-2020 Odsłon: 409
RGI.271.31.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16-10-2020 Odsłon: 483
RGI.271.31.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 16-10-2020 Odsłon: 458