RGI.271.26.2020: Usługi: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świlcza w okresie od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 zadania.

Zadanie 1: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem wszystkich zgłoszonych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych – z wyjątkiem worka koloru popielatego przeznaczonego na popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania, w który Właściciel wyposaża się we własnym zakresie u Wykonawcy. Cena worka obejmuje koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadu. Worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to również pojemniki.

Zadanie 2: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym na terenie Gminy Świlcza wraz z wyposażeniem w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Uwaga!!! Postępowanie ogłoszone na Platformie Zakupowej po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/372821

 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.26.2020: Postępowanie ogłoszone na Platformie Zakupowej 26-08-2020 Odsłon: 579