RGI.271.13.2020: Roboty budowlane - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2020 r. Etap II w zakresie:
1) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 108768R na dz. nr ewid. 491, 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,350 km;
2) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 1073 w miejscowości Błędowa Zgłobieńskiej – dł. 0,141 km;
3) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137209R na dz. nr ewid. 1064 w miejscowości Dąbrowa – dł. 0,213 km;
4) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137212R na dz. nr ewid. 892 w miejscowości Dąbrowa - dł. 0,255 km;
5) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137808R w miejscowości Rudna Wielka na dz. nr ewid. 785 – dł. 0,116 km;
6) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 137110R na dz. nr ewid. 1627 w miejscowości Mrowla – dł. 0,051 km;
7) przebudowa (modernizacja) drogi gminnej na dz. nr ewid. 106 w miejscowości Woliczka – dł. 0,105 km;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.13.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-04-2020 Odsłon: 560
RGI.271.13.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 03-04-2020 Odsłon: 598
RGI.271.13.2020: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 02-04-2020 Odsłon: 570
RGI.271.13.2020: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 31-03-2020 Odsłon: 586
RGI.271.13.2020: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1 30-03-2020 Odsłon: 594
RGI.271.13.2020: Komunikat 2 30-03-2020 Odsłon: 566
RGI.271.13.2020: Komunikat 1 30-03-2020 Odsłon: 579
RGI.271.13.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 19-03-2020 Odsłon: 685
RGI.271.13.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18-03-2020 Odsłon: 649
RGI.271.13.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 18-03-2020 Odsłon: 628