RGI.271.20.2020: Roboty budowlane - Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap I.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.

1. Część I: Zakres robót: Roboty remontowe 4 sal lekcyjnych i sali korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie:

1) 4 sale lekcyjne na I piętrze,

2) sala korekcyjna w poziomie niskiego parteru,

3) toaleta dla sali korekcyjnej;

2. Część II: Zakres robót:

1) malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej w Świlczy w zakresie:

a) korytarze parter,

b) korytarze piętro,

c) klatka schodowa północna,

d) klatka schodowa środkowa;

2) roboty remontowe sali w piwnicy w Szkole Podstawowej w Mrowli w zakresie:

a) demontaż instalacji elektrycznych,

b) instalacja oświetleniowa,

c) instalacja gniazd,

d) remont ścian i sufitu,

e) wymiana posadzki;

3) roboty remontowe w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w zakresie:

a) 2 sale lekcyjne + sala gimnastyczna na I piętrze,

b) jadalnia,

c) korytarz przy kuchni na I piętrze,

d) kuchnia główna,

e) korytarz na parterze;

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.20.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29-06-2020 Odsłon: 546
RGI.271.20.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 17-06-2020 Odsłon: 517
RGI.271.20.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02-06-2020 Odsłon: 529
RGI.271.20.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 02-06-2020 Odsłon: 519