RGI.271.32.2020: Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2021 – 2022.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.32.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-11-2020 Odsłon: 449
RGI.271.32.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 10-11-2020 Odsłon: 438
RGI.271.32.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30-10-2020 Odsłon: 472
RGI.271.32.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 30-10-2020 Odsłon: 440