RGI.271.21.2020: Roboty budowlane: Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remonty budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza Etap II.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Oferty można składać na dowolną ilość części.
Część I:
Zakres robót:
Roboty remontowe w pracowni chemicznej w Trzcianie
Część II:
Zakres robót:
1) roboty remontowe sufitu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Bratkowicach w zakresie:
a) roboty budowlane,
b) roboty elektryczne;
2) roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej
w zakresie:
a) biblioteka,
b) wiatrołap i klatka schodowa wejściowa,
c) korytarze parter,
d) korytarz I piętro,
e) korytarz II piętro,
f) klatka schodowa południowa,
g) wymiana posadzki w pomieszczeniu 22,
h) naprawa cokołu;
3) roboty remontowe w budynku Orlika przy Szkole Podstawowej
w Rudnej Wielkiej w zakresie:
a) roboty demontażowe,
b) roboty rozbiórkowe,
c) roboty okładzinowe ścian i posadzek,
d) pozostałe roboty wykończeniowe;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.21.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15-07-2020 Odsłon: 466
RGI.271.21.2020: Informacje z sesji otawrcia ofert 14-07-2020 Odsłon: 503
RGI.271.21.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 30-06-2020 Odsłon: 468
RGI.271.21.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 29-06-2020 Odsłon: 472
RGI.271.21.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 29-06-2020 Odsłon: 529