RGI.271.30.2020: Roboty budowlane: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na dz. nr ewid. 4775 położonej w miejscowości Bratkowice w zakresie wykonana robót:

1) roboty rozbiórkowe;

2) roboty budowlane;

3) roboty elektryczne:

a) trasy kablowe, zasilanie,

b) oprawy oświetleniowe, instalacja,

c) instalacje niskoprądowe, zamknięć ogniowych;

4) roboty wewnętrzne:

a) instalacja wodociągowa,

b) instalacja p.poż. hydrantowa,

c) instalacja kanalizacji sanitarnej,

d) system wentylacji izolowanej,

e) instalacja c.o.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.30.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-11-2020 Odsłon: 462
RGI.271.30.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 02-11-2020 Odsłon: 428
RGI.271.30.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16-10-2020 Odsłon: 512
RGI.271.30.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 16-10-2020 Odsłon: 487