RGI.271.27.2020: Roboty budowlane: Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont drogi gminnej Nr 108752R od km 0+003 do km 1+600 w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 3523/2, 6660, 3758/2) w zakresie wykonania: 1) robót przygotowawczych, 2) nawierzchni, 3) poboczy, 4) oznakowania pionowego. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.27.2020: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY, UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 16-11-2020 Odsłon: 453
RGI.271.27.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 13-11-2020 Odsłon: 579
RGI.271.27.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 19-10-2020 Odsłon: 475
RGI.271.27.2020: Modyfikacja treści SIWZ nr 1 09-10-2020 Odsłon: 440
RGI.271.27.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 02-10-2020 Odsłon: 481
RGI.271.27.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 02-10-2020 Odsłon: 460