RGI.271.24.2020: Roboty budowlane - Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap I. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań.

  • Zadanie 1: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45) położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 2: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Świlcza (na odcinku od km 585,38 do km 585,65) na dz. nr ewid. 4024/1 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 3: Instalacja urządzeń na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza (dz. nr ewid. 3668, 3709, 3714, 3713, 3742).
  • Zadanie 4: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 52/7/E w miejscowości Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4854, 3713, 3712/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
  • Zadanie 5: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Mrowla na dz. nr ewid. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza.
  • Zadanie 6: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 7/4/B w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1750/9).
  • Zadanie 7: Montaż drugiej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie nr 35/6/3/WO w miejscowości Mrowla (dz. nr ewid. 1613/6).
  • Zadanie 8: Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym nr 14/7/B w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 1973).
  • Zadanie 9: Przebudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 724, 722, 720, 718, 717, 714, 716/1).
  • Zadanie 10: Montaż opraw oświetleniowych na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi gminnej nr 137407R w miejscowości Bratkowice (dz. nr ewid. 4126, 4125, 6444, 6443, 6440, 6477, 6410).
  • Zadanie 11: Montaż opraw oświetleniowych i przewodu oświetleniowego na istniejącej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w celu oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 1381R w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na dz. nr ewid. 4040/2, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4220/2, 6526, 6542.
  • Zadanie 12: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Świlcza, Gmina Świlcza na dz. nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/2, 4055/1, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2.
  • Zadanie 13: Budowa oświetlenia siłowni plenerowej w miejscowości Mrowla – lampa hybrydowa na dz. nr ewid. 2710/37 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza .
  • Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.24.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26-08-2020 Odsłon: 509
RGI.271.24.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 17-08-2020 Odsłon: 482
RGI.271.24.2020: Modyfikacja treści siwz nr 2 13-08-2020 Odsłon: 509
RGI.271.24.2020: Modyfikacja treści siwz nr 1 11-08-2020 Odsłon: 467
RGI.271.24.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 31-07-2020 Odsłon: 514
RGI.271.24.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 31-07-2020 Odsłon: 474