RGI.271.25.2020: Dostawa: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka oraz przedszkola w Mrowli. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Oferty można składać na dowolną ilość części.
1. Część nr I Wyposażenie meble. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr I przedstawia: 1) tabela 1a - wyposażenie do szatni żłobkowej oraz przedszkolnej, 2) tabela 1b - wyposażenie gabinetu dyrektora, 3) tabela 1c - wyposażenie sali żłobkowej nr 1, 4) tabela 1d - wyposażenie sali żłobkowej nr 2, 5) tabela 1e - wyposażenie sali przedszkolnej, 6) tabela 1 f - wyposażenie pomieszczenia socjalnego, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Część nr II Wyposażenie zabawki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr II przedstawia: 1) tabela 2a - wyposażenie żłobka: zabawki i pomoce dydaktyczne, 2) tabela 2b - wyposażenie do sali przedszkolnej: zabawki i pomoce dydaktyczne, 3) tabela 2c - wyposażenie do sali przedszkolnej: kącik tematyczny, będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Część nr III Wyposażenie sprzęt AGD gastronomiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr III przedstawia tabela 3 – wyposażenie AGD gastronomiczne będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Część nr IV Wyposażenie sprzęt AGD pralnia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr IV przedstawia tabela 4 – wyposażenie AGD - pralnia będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Część nr V Wyposażenie RTV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr V przedstawia tabela 5 – wyposażenie – sprzęt RTV będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.25.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 05-10-2020 Odsłon: 436
RGI.271.25.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 04-09-2020 Odsłon: 488
RGI.271.25.2020: Modyfikacja treści SIWZ 2 01-09-2020 Odsłon: 486
RGI.271.25.2020: Modyfikacja treści SIWZ 1 31-08-2020 Odsłon: 478
RGI.271.25.2020: Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 31-08-2020 Odsłon: 519
RGI.271.25.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 25-08-2020 Odsłon: 535
RGI.271.25.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 25-08-2020 Odsłon: 468