RGI.271.33.2020: Roboty budowlane: Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2020 r. Etap III

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 zadań.
Zadanie 1:
Montaż opraw oświetlenia terenu na istniejących słupach na dz. nr ewid. 575/8, 2355, 3698/9, 4029/4, 4029/6 w miejscowości Świlcza oraz na działkach nr ewid. 371/2, 591 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;
Zadanie 2:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, gmina Świlcza;
Zadanie 3:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na dz. nr ewid. 886/2, 890 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza;

Zadanie 4:
Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 2163/4 położonej w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 5:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa na dz. nr ewid. 893/1, 895/2, 896/1, 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1168, 1699 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza;
Zadanie 6:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 994, 962/3, 1001/2, 1078 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 7:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka” na dz. nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza;
Zadanie 8:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana na dz. nr ewid. 391/1, 374, 482, 1620/1 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza;
Zadanie 9:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkingu w miejscowości Świlcza” na dz. nr ewid. 575/9, 585, 4837, 4029/3, 4029/5 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGI.271.33.2020: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30-11-2020 Odsłon: 411
RGI.271.33.2020: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert 23-11-2020 Odsłon: 457
RGI.271.33.2020: Wyjaśnienie treści siwz nr 2 17-11-2020 Odsłon: 427
RGI.271.33.2020: Wyjaśnienie treści siwz nr 1 09-11-2020 Odsłon: 398
RGI.271.33.2020: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 06-11-2020 Odsłon: 463
RGI.271.33.2020: Ogłoszenie o zamówieniu 06-11-2020 Odsłon: 428